Studentarbeten

Håll världen ren!

Detalj ur Petrea K Marklunds kollage med utgångspunkt i logotypen Håll Sverige rent, skapat för en temautställnig som visades i Nicosia och...

En av Ylvas Skapnader dyker upp i verkligheten

Fotografi av Ylva Lindén

Work in progress

Arbetsprocess av Ylva Lindén

Work in progress

Arbetsprocess av Ylva Lindén

Work in progress

Arbetsprocess av Ylva Lindén

Jason Tyko Andersson och Petra Fransson framför Jasons porträtt på studentutställningen på Kurrebo konsthall 2022

Jason Tyko Andersson ur serien porträtt av gråtande män

Jason Tyko Andersson detalj ur serien porträtt av gråtande män

Stjärnbilder av Petrea K Marklund

Stjärnbilder av Petrea K Marklund

Stjärnbilder av Petrea K Marklund

Stjärnbilder av Petrea K Marklund

”De ansiktslösa barnen” Målning av Petra Fransson

Petra Fransson ”Mörk klänning”

Teckning av Carita Paulusson ur serien dagliga teckningar och parafraser

Teckning av Carita Paulusson ur serien dagliga teckningar och parafraser

Teckning av Carita Paulusson ur serien dagliga teckningar och parafraser

Ylva Lindéns lösning på uppgiften teckna/avbilda andra halvan.

Ylva Lindéns lösning på uppgiften teckna/avbilda andra halvan.

Ylva Lindéns lösning på uppgiften teckna/avbilda andra halvan.

Ylva Lindéns lösning på uppgiften teckna/avbilda andra halvan.

Teckning ur serien ”dagliga teckningar och parafraser” av Carita Paulusson

Teckning ur serien ”dagliga teckningar och parafraser” av Carita Paulusson

Teckning ur serien ”dagliga teckningar och parafraser” av Carita Paulusson

Teckning ur serien ”dagliga teckningar och parafraser” av Carita Paulusson

Carita Paulussons lösning på uppgiften "arbeta som någon annan i gruppen"

Teckning ur serien ”dagliga teckningar och parafraser” av Carita Paulusson

Jason Tyko Andersson, detalj

Jason Tyko Andersson, work in progress

Jason Tyko Andersson, work in progress

Jason Tyko Andersson, work in progress

Jason Tyko Andersson, work in progress

Jason Tyko Andersson, målar utifrån Vic Wests instruktioner

Jason Tyko Andersson, målar utifrån Vic Wests instruktioner

Jason Tyko Andersson, målar utifrån Vic Wests instruktioner

Petrea K Marklund skiss inför målning under kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd

Petrea K Marklund skiss inför målning under kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd

Petrea K Marklund skiss inför målning under kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd

Petrea K Marklund skiss från kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd

Petrea K Marklund process bild från kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd

Petrea K Marklund process bild från kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd

Petrea K Marklund process bild från kursen Färglära och politik med Jakob Anckarsvärd